459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Bronchiektázie, nevratné rozšíření průdušek

Popis bronchiektázie, nevratného rozšíření průdušek

Fyziologie (jak to má fungovat)

Do plic se dostaneme potrubím, které nazýváme průdušky (bronchi) a průdušinky (bronchioly), můžeme si je představit jako kořeny stromu.

Celá tato část dýchacího systému je tvořena chrupavčitým skeletem, pod který jsou jemné svaly řízené nervovým systémem, schopné se v případě potřeby stáhnout. Výstelku tohoto potrubí tvoří hlenotvorné a řasinkové buňky.

Zmíněné buňky tvoří hlen, na který se přichytí vdechnuté částice prachu a pomocí řasinek putují zpět, až jsou polknuty.

Nejmenší trubky – průdušinky - na konci své cesty vstupují do plicních sklípků (alveolů).

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Bronchiektázie znamená nevratné rozšíření průdušek a poškození stěn průdušek.

Příčina je spatřována v chronicky (dlouhodobě) přítomném zánětu s hnisem v průduškách.

Původce zánětu může být těžký zánět průdušek, těžký zápal plic (zejména v dětství), rakovina plic, opakované vdechování žaludeční kyseliny u pálení žáhy, dlouhodobé vdechování škodlivých výparů a prachu (respiračně rizikové zaměstnání). Obtíže může vyvolat Kopytník (jedovatá bylina).

Chronický zánět s hnisem postupně způsobí:

  • rozšíření průdušky – zničení svalů a chrupavek udržující velikost průdušky
  • zvýšenou produkci hlenu
  • úbytek řasinkových buněk, které mají hlen odvádět z plic

Nakonec tedy máme průdušku (trubičku) rozšířenou, zaplněnou hnisem a hlenem, který ale není odváděn pryč – ideální podmínky pro další infekce.

V malé míře se objevuje jako vrozená (dědičná) vada, kdy dochází k chybnému vývoji průduškových chrupavek.

Příznaky – klinický obraz

Hlavním příznakem je produktivní kašel s hlenem, možný i s příměsí krve a hnědého hnisu, nedostatek dechu. U někoho se kašel objevuje jen v určitou denní hodinu, např. hojné vykašlávání ráno po probuzení, večer před ulehnutím. Objevit se mohou paličkovité prsty.

Komplikace

Jedinec s tímto onemocněním je náchylnější k infekčním onemocněním dolních cest dýchacích (zánět průdušek, zápal plic).

Může docházet k rozedmě plic (plicní emfyzému) a společně se změnou uspořádání průdušek se mění i vedení cév v plicích, což vede ke zvýšení tlaku krve v plicích. Zvýšení tlaku v plicním oběhu (plicní hypertenze) bude nutit pravou stranu srdce pracovat nad svůj rámec, což povede k jeho zvětšení (pravostranné zvětšení srdce – cor pulmonale). Krev dlouhodobě nedostává dostatek kyslíku, takže může docházet k promodrání rtů, prstů (cyanóze).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Léčba spočívá především v podpoře vykašlávání hlenů (expektorancia), konkrétně preparáty snižujícími viskozitu hlenu (mukolytika).

Déle je důležité předejít infekčním onemocněním plic, které pochopitelně zhoršují toto onemocnění

Byliny

Byliny podle moderní medicíny

(Informační zdroje stránky)